ValueView

ValueView® to jedna z pierwszych na świecie metod mierzenia wartości pracy i ROI HR (zwrotu z inwestycji). Metodykę oraz aplikację stworzyłem, aby pomóc przedsiębiorstwom i instytucjom zwiększać efektywność, projektować stanowiska i procesy pracy oraz wdrażać zarządzanie partycypacyjne, tj. włączać pracowników w procesy podnoszenia efektywności. Badanie ValueView® przeprowadzane jest w formie prostych ankiet elektronicznych. Jego wyniki prezentowane są w postaci ilościowych wskaźników rentowności i stopnia dopasowania zadań i stanowisk do potrzeb organizacji. Umożliwia to natychmiastową poprawę efektywności organizacji.

ValueView® prezentowałem na wielu międzynarodowych konferencjach, m.in. ATD w Atlancie, na zaproszenie Persona Global w Madrycie, Paryżu i San Francisco, na Kongresie Kadry w Warszawie. Metoda uzyskała wiele nagród i wyróżnień, m.in. Start-up Challange na Europejskim Kongresie Gospodarczym, Innovator 2018 Akademii WSB.

Zastosowanie:

 • Planowanie organizacji
 • Optymalizacja struktury organizacyjnej i zatrudnienia
 • Fuzje i przejęcia – audyt i planowanie synergii
 • Eliminacja zadań i procesów niepotrzebnych (nierentownych)
 • Wartościowanie stanowisk i wynagrodzenia
 • Rozwój i angażowanie pracowników – zastępuje oceny pracownicze i systemy premiowe
 • Planowanie i zarządzanie zastępowalnością
 • Planowanie szkoleń i identyfikacja luk kompetencyjnych
 • Planowanie rekrutacji – profile stanowiskowe
 • Opisy stanowisk
 • Identyfikacja i komunikacja z klientami wewnętrznymi
Piotr Kazimieruk
Piotr Kazimieruk Właściciel ZMK Kazimieruk
Read More
„ValueView® to kosmicznie fajne narzędzie. Weryfikujemy na bieżąco zmiany, które wprowadzamy”
Jacek Różycki
Jacek Różycki Prezes Vulcan
Read More
ValueView® pozwoliło nam odpowiedzieć na pytanie, czy praca, którą wykonujemy na danym stanowisku jest komuś potrzebna .
Jon Gornstein
Jon Gornstein Twórca i prezes Persona Global światowy ekspert w dziedzinie produktów HRM
Read More
„ValueView® pomaga organizacji„ odkrywać się na nowo ” i wspiera praktyki samozarządzania Teal! ”
Wybrane projekty VV 2.0 w Polsce

Więcej informacji na www.valueview.eu