Zarządzanie organizacją

Zawodowo specjalizuję się w mierzeniu, projektowaniu i podnoszeniu efektywności organizacji. Tworzę innowacyjne, zinformatyzowane techniki zarządzania.
Strategię i jej operacjonalizację wdrażam z wykorzystaniem metodyki Rynku celów
Do monitorowania realizacji celów i zadań trudnomierzalnych stworzyłem technikę o nazwie: Zasada trzech wskaźników.
Program zastępowalności wykorzystuję m.in. do planowania organizacji, projektowania potrzeb rekrutacyjnych, transferów wewnętrznych i szkoleń.
W oparciu o zinformatyzowaną technikę ValueView® opracowuję zakresy czynności, systemy zarządzania kompetencjami i optymalizuję procesy pracy.
Specjalizuję się w polityce wynagrodzeniowej, którą buduję na bazie tabel zastępowalności i przy założeniu, że wynagrodzenie powinno być adekwatne do wartości wnoszonej przez pracownika a nie do jego potencjału lub kompetencji. Wartość pracy pracowników mierzę, stworzoną przez siebie metodą, ValueView®. Tą samą techniką liczę ROI HR (zwrot z inwestycji) z różnego typu projektów i procesów.
Specjalizuję się we wdrażaniu bezpremiowych systemów wynagradzania. Przeprowadziłem kilkanaście takich wdrożeń. Jestem specjalistą w zakresie mierzenia (wskaźnikowania) wszystkiego co robią i planują organizacje.
Prowadzę projekty w formule doradztwa oraz interim managementu. Doradzałem kilkunastu największym bankom i instytucjom finansowym, większości największych firm energetycznych w Polsce, dużym i średnim firmom państwowym, ministerstwom, samorządom oraz spółkom komunalnym. Największą satysfakcję mam z doradzania firmom prywatnym różnych branż.