Rynek celów

Wojciech Sobieraj
Wojciech SobierajTwórca i prezes Alior Banku
Read More
Przed Państwem jedna z nielicznych pozycji na polskim rynku wydawniczym, mająca szansę stać się produktem eksportowym polskiej myśli menadżerskiej. Serio.

Rynek celów™  to niezwykle skuteczna i prosta technika zarządzania oparta na MBO (zarządzaniu przez cele). Cele i zadania stawiane są przez uczestników – menedżerów a nie jak w tradycyjnym zarządzaniu przez przełożonych. Proces jest zinformatyzowany co umożliwia wzajemne uzgadniania celów pomiędzy uczestnikami oraz korelowanie ich z celami organizacji. Precyzyjny system mierzenia, oparty o Technikę trzech wskaźników umożliwia znacznie wyższy poziom zgodności celów indywidualnych ze strategią oraz skuteczniejszą kontrolę zarządczą niż w klasycznym MBO. Metodykę Rynku celów opisałem w książce Rynek celów. Zwrot z inwestycji w HR.

Tomasz Bogus
Tomasz BogusPrezes Zarządu Banku Pocztowego
Read More
Istnieje wiele metod zarządzania przez cele. Koncepcja opisana w tej książce ma unikalną wartość opartą na Rynku celów. Taka formuła definiowania i stawiania celów, ich wzajemnego negocjowania przez menedżerów wyzwala w zespołach ponad przeciętna motywacje do działania. Buduje świadomość współdziałania i współodpowiedzialności menedżerów z różnych obszarów organizacji za ostateczną realizacje celów. Dlatego warto poznać ten koncept i podjąć wysiłek wdrożenia go w firmie.
dr Krzysztof Pawłowski
dr Krzysztof PawłowskiPrezydent Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
Read More
Książka Pana Roberta jest ciekawie i dobrze napisana. Przeczytałem ją z dużym zainteresowaniem. Proponuje ona rozwiązania bardzo atrakcyjne dla menedżerów średniego i wysokiego szczebla. Książkę polecam także zarządom korporacji i firm bo metoda „rynku celów” pozwala na wyraźne podwyższenie aktywności wszystkich menedżerów pracujących w firmie.
Woltres KluwerWydawca
Read More
Opisane tu techniki zarządzania, oparte na nowocześnie zinterpretowanej idei MBO, są przede wszystkim adresowane do kadry menedżerskiej oraz do specjalistów i doradców w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

Co to jest Rynek celów™ ?

  • Uczestnicy – menedżerowie sami stawiają sobie cele oraz proponują sposób ich rozliczania zgodnie z Zasadą trzech wskaźników
  • Cele są wzajemnie uzgodnione i spójne ze strategią – zapewnia to dedykowane narzędzie informatyczne
  • Zarząd lub organ właścicielski zarządzają celami – akceptując je lub odrzucając – dzięki regularnie aktualizowanej Mapie celów i raportom z aplikacji
  • Proces stawiania, uzgadniania i rozliczania celów może być cykliczny lub ciągły
  • Każdy z celów oznacza trwały wkład menedżera w rozwój i wyniki firmy – wartość tego wkładu jest rozliczana w systemie OVA™
  • Platforma informatyczna zapewnia przyjazne środowisko minimalizujące zaangażowanie menedżerów

Jestem autorem jedynego w języku polskim podręcznika do zarządzania przez cele (MBO) oraz większości artykułów na ten temat. Zrealizowałem lub doradzałem w kilkudziesięciu projektach wdrożenia MBO w instytucjach i firmach niemal wszystkich branż.

Moje podejście do MBO odbiega od powszechnie stosowanych pod tą nazwą systemów premiowych opartych o wyniki lub wskaźniki efektywności. W książce oraz w praktyce biznesowej odwołuję się do oryginalnej formy zarządzania promowanej kiedyś przez Petera Druckera, opartych o cele stawiane sobie przez menedżerów. Osoba odpowiedzialna za cel musi się z nim utożsamiać. Cel musi wnosić coś nowego i trwałego do organizacji i być, dzięki temu, źródłem zaangażowania i dumy z jego osiągnięcia.

prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
Read More
Zarządzanie przez cele należy do tych narzędzi, które zachowują swoją aktualność, ciesząc się niezmiennie zainteresowaniem w teorii i praktyce. Przykładem tego jest książka Roberta Reinfussa, który prezentuje w niej autorskie podejście do stosowania tej techniki zarządzania, bazując na swoim doświadczeniu menedżerskim i konsultingowym. Właśnie ten praktyczny punkt widzenia jest największą zaletą książki. Serio.
Wojciech Sobieraj
Wojciech SobierajTwórca i prezes Alior Banku
Read More
MBO ma sens wtedy, gdy jest proste. Aby uniknąć pułapek „przekombinowania”, konieczne są mocne podstawy: wiedza, doświadczenie i… klarowność celu. Książka Roberta to znakomita podstawa.