Jestem innowatorem i praktykiem zarządzania, doradcą biznesu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Jestem wykładowcą studiów MBA oraz autorem licznych publikacji z zakresu zarządzania organizacją.

Stworzyłem ValueView® – jedną z pierwszych na świecie aplikacji i metod pomiaru wartości pracy i liczenia ROI stanowisk, projektów i procesów pracy. Jestem twórcą idei Rynku celów oraz, opartej na niej, aplikacji służącej do partycypacyjnego wdrażania zarządzania przez cele. Rynek celów był wdrożony i nadal jest stosowany w wielu średnich i dużych organizacjach, różnych branż.

Jestem autorem książek o zarządzaniu:

MBO, prosta skuteczna technika zarządzania Twoją firmą – jedynego praktycznego podręcznika zarządzania przez cele w języku polskim oraz

Rynek celów. Zwrot z inwestycji w HRopisującej sposoby wskaźnikowania (KPI) oraz partycypacyjną, zinformatyzowaną technikę zarządzania opartą o cele.

Jestem autorem kilkudziesięciu artykułów oraz webinariów z zakresu HRM, w których m.in. podważam skuteczność systemów premiowych i przedstawiam skuteczniejsze techniki zarządzania.

Jestem współautorem książki: HR Biznes Partner, w której opisuję popytową metodę mierzenia ROI HR

W roku 2000 otrzymałem tytuł Dyrektor Personalny Roku w konkursie Rzeczypospolitej.

14 lat pracowałem na wysokich stanowiskach menedżerskich w firmach prywatnych, w sektorze bankowym, w produkcji i sprzedaży.

Byłem prelegentem na konferencjach w San Francisco, Madrycie i Paryżu na zaproszenie Persona Global oraz na kilkudziesięciu konferencjach w Polsce. Prowadzę projekty międzynarodowe w zakresie zarządzania organizacją.

Przez wiele lat byłem w Jury Konkursu Dyrektor Personalny Roku oraz członkiem Rady Ekspertów ThinkTank.

Ukończyłem socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) w Wielkiej Brytanii i MDP w Johanesburgu, byłem stypendystą Oxfordu.

Biznes to dziedzina intuicyjna.
Skomplikowane analizy, procedury, złożone procesy służą skuteczności zarządzania, ale muszą też służyć jego uproszczeniu.
Prostota jest bowiem cnotą biznesu.
Kryteriami dojrzałości polityki personalnej są skuteczność biznesowa i prostota rozwiązań.

Share on linkedin
Robert Reinfuss